1. Όροι


Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας, που διέπουν τη χρήση και την αγορά προϊόντων από την ιστοσελίδα μας.

Με την πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους τότε παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα. Οι νόμοι της Ελλάδας διέπουν τις απαιτήσεις, που αφορούν τη χρήση της Ιστοσελίδας και τα υλικά που περιέχονται στη παρόν ιστοσελίδα. Αν επιλέξετε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα από άλλη χώρα, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.


2. Περιεχόμενο ιστοδελίδας, ιδιοκτησιακό καθεστώς και περιορισμοί  χρήσης.


Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των εικόνων, illustration, σχέδια, φωτογραφίες, βίντεο, τα γραπτά και τα άλλα υλικά που εμφανίζονται στο παρόν είναι  πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν, ελέγχονται, ή έχουν άδεια χρήσης (τα οποία, από κοινού, αναφέρονται εδώ ως "Περιεχόμενο") από την E-Tacho.gr, ή είναι η ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

 

3. Άδεια Χρήσης


1. Η άδεια χορηγείται για να κατεβάσετε προσωρινά ένα αντίγραφο των υλικών (πληροφορίες ή λογισμικό) στην ιστοσελίδα E-Tacho.gr για προσωπική, μη εμπορική προβολή. Αυτή είναι η χορήγηση της άδειας, δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου, και στο πλαίσιο της παρούσας άδειας δεν επιτρέπεται:


          1. Η τροποποίηση ή αντιγραφή των υλικών
          2. Η χρήση των υλικών για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε δημόσια εμφάνιση (εμπορικής ή μη εμπορικής)
          3. Η προσπάθεια αποκωδικοποίσης  ή αποσυμπίλησης οποιουδήποτε λογισμικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα E-
Tacho.gr
          4. Η αφαίρεση οποιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλα ιδιοκτησιακά σύμβολα από τα υλικά 
          5. Η μεταφορά των υλικών σε άλλο πρόσωπο ή οποιονδήποτε άλλο server.

2. Αυτή η άδεια θα πάψει να ισχύει αυτόματα σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να καταγγελθεί από την E-
Tacho.gr ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό της προβολής των υλικών αυτών ή μετά τη λήξη της άδειας αυτής, θα πρέπει να καταστρέψετε κάθε υλικό που κατεβάσατε και βρίσκεται στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

 

4. Άρνηση


  1. Τα υλικά που βρίσκοντια στη ιστοσελίδα της E-Tacho.gr παρέχονται "ως έχουν". Η E-Tacho.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων. Περαιτέρω, η E-Tacho.gr  δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο ή σε οποιεσδήποτε ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτό το site.


5. Περιορισμοί


Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται η E-Tacho.gr ή οι προμηθευτές της για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, η απώλεια δεδομένων ή κέρδους, ή εξαιτίας διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα της E-Tacho.gr, ακόμη και αν η E-Tacho.gr ή κάποιος εκπρόσωπος της E-Tacho.gr έχει κοινοποιηθεί προφορικώς ή εγγράφως για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις, ή περιορισμούς της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

 

6. Links


Η E-
Tacho.gr δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες στο Διαδίκτυο που συνδέονται με αυτή την ιστοσελίδα και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων στον εν λόγω χώρο. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου δικτυακού τόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

7. Τροποποιήσεις στη χρήση των Γενικών όρων και προϋποθέσεις


Η E-Tacho.gr μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για την ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή, με ειδοποίηση στο email σας. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε και δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.


8. Εφαρμοστέο Δίκαιο


Κάθε ισχυρισμός σχετικά με την ιστοσελίδα της E-
Tacho.gr θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.


9. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει αυτή την Πολιτική για να μπορέσετε να καταλάβετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επικοινωνούμε, αποκαλύπτουμε και κάνουμε χρήση των προσωπικών πληροφοριών.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η πολιτική του απορρήτου μας.

     * Πριν ή κατά τη διάρκεια της συλλογής προσωπικών πληροφοριών, θα προσδιορίσουμε τους σκοπούς για τους οποίους οι πληροφορίες συλλέγονται.
     * Θα συλλέξουμε και θα κάνουμε χρήση των προσωπικών πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο με στόχο την ικανοποίηση αυτών των σκοπών που καθορίζονται από εμάς και για άλλους συμβατούς σκοπούς, εκτός εάν δεν λάβουμε τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου, όπως απαιτείται από το νόμο.
     * Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών.
     * Θα συλλέουμε τις  προσωπικές πληροφορίες με νόμιμα και δίκαια μέσα και ενδεχομένως, με τη γνώση ή τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.
     * Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, και στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και πρόσφατα.
     * Θα προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες με εγγυήσεις ασφάλειας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.
     * Θα έχουμε διαθέσιμες στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών.

Έχουμε δεσμευτεί να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με τις αρχές αυτές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών προστατεύεται και διατηρείται.

_______________________________________________________________________________

 

 

Όροι Αποστολής και Επιστροφής

 

Γενικές Πληροφορίες Παράδοσης

• Γίνεται παράδοση σε όλη την Ελλάδα
• Όλες οι ζημιές πρέπει να αναφέρονται μέσα σε 48 ώρες χωρίς καμία εξαίρεση
• Τα ανεπιθύμητα προϊόντα πρέπει να αναφέρονται και να επιστρέφονται μέσα σε 7 ημέρες  χωρίς εξαίρεση.
• Οι παραδόσεις συνήθως φθάνουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των ωρών 9 π.μ. έως 17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.
• Απαιτείται η υπογραφή σας στην παράδοση και ως εκ τούτου θα πρέπει να εξασφαλίσεται ότι κάποιος είναι διαθέσιμος για να υπογράψει την ημέρα της παράδοσης.
• Μπορείτε να παρακολουθείτε την παράδοση των εμπορευμάτων σας, αφού σας αποσταλεί ο αριθμός της παραγγελία σας.
• Μπορείτε να εισάγετε μια ξεχωριστή διεύθυνση αποστολής για την παραγγελία σας κατά τη διάρκεια της αγοράς στην ιστοσελίδα.
• Η αποστολή των προϊόντων σας θα γίνεται μετά την έγκυρη πληρωμή σας.

Τρόποι Αποστολής


1. Μέσω ELTA COURIER
Παράδοση σε 1-2 εργάσιμες μέρες

2. Παραλαβή από κατάστημα 
Δεν πληρώνεται έξοδα αποστολής

Παράδοση προϊόντων


Αν η παραγγελία σας γίνει έως τις 14:00 σε εργάσιμη ημέρα η αποστολή γίνεται την ιδιά ημέρα και παραλαμβάνεται την επόμενη εφ’ όσον είναι με ΕΛΤΑ Courier.

-Η παράδοση γίνεται σε 24 ώρες στις meπόλεις.

-Σε 48 ώρες σε απομακρυσμένες περιοχές, εφόσον τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει είναι διαθέσιμα.

Για παραγγελίες που έγιναν έως τις 14:00 (Δευτέρα έως και Παρασκευή) με παράδοση στην Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πάτρα η παραγγελία παραδίδεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν σε περιόδους καιρικών φαινομένων ή απεργιών που επηρεάζουν τις μεταφορές.

Σε περίπτωση που λείπει κάποιο προϊόν από τη παραγγελία σας, παρακαλώ καλέστε μας στο 2310 752 735 για να σας βρούμε αμέσως λύση. Αν το λάθος έχει γίνει από την αποθήκη μας, θα σας στείλουμε το είδος το συντομότερο χωρίς καμία επιβάρυνση.


Αν είναι προϊόν το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο στις αποθήκες μας, θα σας ενημερώσουμε για το πότε το περιμένουμε και για το αν θα υπάρξει κάποια πιθανή επιβάρυνση για τη μεταφορά.


Επιστροφές & Πολιτική Επιστροφής


Η επιστροφή & αλλαγή των προϊόντων γίνεται με αντικατάσταση άλλου προϊόντος με ίσο ποσό. Η επιστροφή θα γίνεται με δικά σας έξοδα αποστολής.

Είστε υπεύθυνοι για τυχόν επιστρεφόμενα προϊόντα έως ότου φθάσουν στην αποθήκη μας, για αυτό συνιστούμε τα προϊόντα να επιστρέφονται συσκευασμένα με τον ίδιο τρόπο που τα παραλάβατε.
Για να κάνετε μια επιστροφή, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μια αξιόπιστη υπηρεσία παράδοσης.

• Σημείωση: Τα προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία.
• Τα εμπορεύματα που επιστρέφονται είναι σε βάρος του καταναλωτή με τη διεύθυνση που αναγράφεται στη συσκευασία.
• Παρακαλούμε σημειώστε τον αριθμό παραγγελίας σας στο κουτί.


Ελαττωματικά προϊόντα


Εάν κάποιο προϊόν είναι ελαττωματικό εντός της περιόδου εγγύησης, και απαιτείται εγκατάσταση αντικατάσταση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα δοκιμάσουμε το προϊόν σας για να επιβεβαιωθούμε ότι είναι ελαττωματικό, παρακαλούμε να επιστρέψετε τα προϊόντα με την ίδια διαδικασία όπως αναφέρουμε στο «Επιστροφές & Πολιτική Επιστροφής», μετά τα ικανοποιητικά αποτελέσματα των δοκιμών που θα κάνουμε θα σας στείλουμε ένα νέο αντικαταστάτη. 

Ακύρωση Παραγγελίας


Αν θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν αποσταλεί, θα σας παρακαλέσουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα σε 2 ώρες. Αν όμως η ακύρωση γίνει αφού έχει αποσταλεί η παραγγελία παρακαλούμε επιστρέψτε τα προϊόντα, όπως αναφέρεται «Επιστροφές & Πολιτική Επιστροφής».
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το δικαίωμά σας να ακυρώσετε ή να επιστρέψετε τα προϊόντα, δεν ισχύει για τα προϊόντα που κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας.