Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας, η εταιρεία μας θα σας καλέσει για εξακρίβωση στοιχείων και για διόρθωση τυχόν λαθών που έχουν γίνει κατά την εισαγωγή των στοιχείων σας. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μια εργάσιμη ημέρα σχεδόν για όλη την Ελλάδα. Το αργότερο σε δύο εργάσιμες ημέρες η παραγγελία σας θα βρίσκεται στο χώρο σας.

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις στην παράδοση, οφειλόμενες σε ανωτέρα βία ή σε τυχαία γεγονότα. Ενδεικτικά, η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση, που οφείλονται σε καθυστερήσεις σε ενδιάμεσους χώρους φόρτωσης-εκφόρτωσης, σε απεργίες μεταφορικών μέσων ή άλλου είδους απεργίες που επηρεάζουν την παράδοση των προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης, η εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας στα στοιχεία που της έχετε γνωστοποιήσει, προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά και να συνεννοηθεί μαζί σας για τη νέα ημερομηνία παράδοσης.

Σε περίπτωση απροσδόκητης έλλειψης ή μη διαθεσιμότητας του προϊόντος μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, η εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας στα στοιχεία που της έχετε γνωστοποιήσει, προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά και να συνεννοηθεί μαζί σας για την παράδοση του προϊόντος σε μελλοντική ημερομηνία έως ότου το προϊόν να υπάρχει ξανά σε διαθεσιμότητα.

Για παραγγελίες εντός Ελλάδος άνω των 66 ευρώ η αποστολή θα γίνεται δωρεάν.